Menu
Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Jako „loterijní syndikát“ je označována skupina lidí, kteří si mezi sebou sjednali pravidla skupinové hry a to na základě smlouvy. Sdružují finanční prostředky ( vklady z vlastních zdrojů), které jsou následně dle dohodnutých pravidel jedním z nich  (manažerem) vkládány do některé číselné loterie.

Manažer, který bude vystupovat za loterijní syndikát navenek, je fyzická osoba starší 18 let a je plně svéprávná. Nemá zákaz hraní hazardních her (např. v rámci trestního řízení) a není vedený v rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách v ČR.

Případná výhra z číselné loterie je mezi účastníky loterijního syndikátu rozdělována dle předem sjednaných pravidel.

V okamžiku připsání výhry na bankovní účet manažera, se předmětná finanční částka rozdělí mezi účastníky loterijního syndikátu dle sjednaných pravidel.

Jednotliví účastníci loterijního syndikátu se stávají vlastníky poměrných částí výhry již v okamžiku, kdy jsou připsány na bankovní účet manažera, přičemž tyto částky jsou následně manažerem z jeho bankovního účtu pouze přerozděleny na bankovní účty účastníků loterijního syndikátu.

Při takovém nastavení pravidel není nutné, aby byly jednotlivé části výhry předávány účastníkům loterijního syndikátu na základě nějaké další smlouvy (např. darovací), neboť sama smlouva o loterijním syndikátu představuje dostatečný právní titul pro tyto finanční přesuny.

„ Loterijní syndikát „ není platnou právní úpravou považován za právnickou osobu. To znamená, že nedisponuje právní subjektivitou.

Jedná se o soukromoprávní smlouvu - právní vztahy mezi jednotlivými účastníky loterijního syndikátu jsou ryze závazkového charakteru. Nevzniká zde žádná právnická osoba, účelové sdružení majetku ani jiná právní entita.

Smlouva o založení loterijního syndikátu se řídí základními pravidly závazkových vztahů (§ 1721 a násl. občanského zákoníku). Pro uzavření platné smlouvy o loterijním syndikátu není zapotřebí postupovat pod záštitou žádné právnické osoby, samotný loterijní syndikát pak nebude právnickou osobou (obchodní korporací, spolkem apod.).

Při formulaci práv a povinností účastníků loterijního syndikátu není porušen zákon, veřejný pořádek ani dobré mravy.